THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn thành viên đội tuyển văn nghệ khoa KTKT

– Nhằm phát triển các heat động văn hóa văn nghệ cho sinh viên khoa KTKT, đồng thời tuyển chọn những sinh viên có yêu thích và năng khiếu về văn nghệ để đại diện khoa tham gia Hội diễn văn nghệ truyền thống của trường Đại học Kinh tế TP.HCM được tổ chức vào tháng 3 hàng năm; nay BCH khoa KTKT ra thông báo về việc tuyển chọn thành viên đội văn nghệ khoa.

I. Thời gian – Hình thức tuyển chọn:
11h30 ngày 19/1/2011 tại B212.

II. Cách thức tham gia:
• Các bạn sinh viên có thể tham gia dự thi vào 1 trong 2 nhóm: hát và múa.
• Các bạn có quan tâm đăng kí cho chi hội trưởng. Chi hội trưởng tổng hợp danh sách và gửi về VPĐ B611, hạn chót 17h ngày 18/1/2011.

Chú ý: Danh sách phải ghi rõ thông tin về tên, sđt, email, mssv.

TM. Ban Thư ký LCH SV khoa
Liên Chi hội phó

Nguyễn Thị Minh Thùy

Advertisements