ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

BCH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

       ————————–

      Số:     /KH-ĐTN-KTKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán

Lần VII (Nhiệm kỳ 2010 – 2012)

——————————-

I.                   Mục đích – ý nghĩa

­      Tổng kết, đánh giá hoạt động của Đoàn khoa trong nhiệm kỳ VI (2008 – 2010).

­      Đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

­      Bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo Đoàn khoa giữa hai kỳ đại hội.

II.                   Nội dung

1.            Thời gian – địa điểm tổ chức Đại hội

Phiên 1:

­      Thời gian     :  7h15 đến 11h30 ngày 04/04/2010.

­      Địa điểm      :    B506

Phiên 2:

­      Thời gian     :  7h15 đến 11h30 ngày 11/04/2010.

­      Địa điểm      :  B506

 2.            Nội dung đại hội:

­      Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010.

­      Quyết định phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2010 – 2012.

­      Bầu Ban chấp hành mới.

3.            Thành lập ban tổ chức Đại hội

            Đ/c Đoàn Nguyễn Trí Dũng              Bí thư Đoàn khoa         Trưởng ban

            Đ/c Trịnh Hiệp Thiện                         P. Bí thư Đoàn khoa     Phó ban

            Đ/c Võ Thị Diệu My                            P. Bí thư Đoàn khoa     Phó ban

            Đ/c Phan Thị Thu Hương                   UVTV                         Thành viên

            Đ/c Nguyễn Đình Hoàng Uyên           UVTV                         Thành viên

            Đ/c Đỗ Tiến Vũ                                  Ủy viên                      Thành viên

Cùng các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên – Liên chi hội Sinh viên khoa, bí thư chi Đoàn, cộng tác viên.

4.            Tiến độ thực hiện:

Ngày 27/01/201              : Dự thảo kế hoạch Đại hội.

Ngày 29/01/2010           : Thông qua ban thường vụ Đoàn khoa.

Ngày 26/02/2010           : Thông qua ban chấp hành Đoàn khoa.

Ngày 01/03/2010           : Trình kế hoạch xin ý kiến BTV Đoàn trường.

Từ 26/02 – 27/03/2010 : Thực hiện công tác chuẩn bị.

Ngày 08/03/2010          : Trình đề án nhân sự xin ý kiến BTV Đoàn trường.

Ngày 09/03/2010          : Phát văn kiện, đại biểu góp ý.

Ngày 25/03/2010          : Tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện.

Từ 26/03 – 02/04/2010 : Kiểm tra và hoàn chỉnh công tác chuẩn bị.

Ngày 04/04/2010          : Phiên trù bị đại hội.

Ngày 11/04/2010          : Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Kế Toán – Kiểm Toán.

 

                                                                               TM. BCH ĐOÀN KHOA

                                                                                                BÍ THƯ

                                                                                                 (đã kí)

                                                                                Đoàn Nguyễn Trí Dũng

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

LẦN VII NHIỆM KỲ 2010 – 2012

           

PHIÊN 1 :  ngày 04/04/2010 tại B506

7h15 – 7h30

-Ổn định điểm danh

7h30 – 8h00

-Chào cờ

-Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký.

8h00 – 9h45

-Báo cáo tổng kết,kiểm điểm công tác đoàn nhiệm kỳ VI (2008 – 2010)

-Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2010 – 2012)

9h45 – 11h00

-Thảo luận

 

PHIÊN 2 : từ 07h15 đến 11h30 ngày 11/04/2010

7h15 – 7h30

– Tập trung – Ổn định.

– Đón tiếp đại biểu, khách mời.

7h30 – 8h00

– Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký.

Giới thiệu đại biểu.

– Ban Thẩm tra TCĐB báo cáo

– Báo cáo kết quả phiên 1

8h00 – 9h00

– Trình bày đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ VII (2010-2012)

– Thảo luận ứng cử viên BCH nhiệm kỳ VII (2010-2012)

– Biểu quyết danh sách UCV BCH nhiệm kỳ VII (2010-2012)

– BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ VI (2008-2010) tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

9h00-10h45

– Tiến hành bầu cử BCH nhiệm kỳ VII.

– Trình bày tham luận của các chi đoàn.

– Công bố kết quả bầu cử.

– Ra mắt BCH mới.

10h45 – 11h00

– Phát biểu bế mạc

– Bế mạc đại hội

Các thông tin và quy định liên quan:

QUY DINH SINH HOAT DAI BIEU TAI DAI HOI

QUY CHE LAM VIEC TAI DAI HOI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Advertisements